O que se pode descubrir analizando os aneis de crecemento na madeira das árbores

Esta exposición quere poñer en valor o interese do estudo dos aneis de crecemento dos troncos das árbores.

As investigacións dendrocronolóxicas son de gran utilidade en diversas áreas científicas: Climatoloxía e paleoclimatoloxía (reconstrución do clima no pasado), Ecoloxía (incendios , dinámica de poboacións), Xeomorfoloxía (os aneis poden rexistrar terremotos, riadas), Hidroloxía (reconstrucións de inundacións, caudais de río), Criminoloxía, Arqueoloxía, ...

Exemplares de árbores de diferentes especies son presentados con información sobre algúns eventos rexistrados nos seus aneis.

PDF

 

 ;