I Concurso Fotografía da Natureza - Asociación de Amigos do MHN

cartel_concurso_fotografia_web

A Asociación de Amigos do Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela organiza o seu I Concurso de Fotografía da Natureza, aberto a fotógrafos afeccionados e profesionais sen límite de idade. As fotografías poderán ser de calquera tema relacionado coa natureza: paisaxes, plantas, animais, rochas, minerais, organismos microscópicos...

As imaxes deberán presentarse impresas en papel, montadas nun passe- partout de 40x50cm, cun grosor mínimo de 1,4mm e máximo de 2mm. Ademais deberá mandarse en formato dixital en arquivo fotográfico JPG de 300ppp de resolución. Admítese calquera técnica ou procedemento dixital ou de laboratorio, en cor ou en branco e negro.

Cada participante poderá presentar un máximo de dúas fotografías orixinais, inéditas e non premiadas noutros concursos.

As fotografías en papel entregaranse persoalmente ou por correo postal ou mensaxería no Museo de Historia Natural da USC, Parque Vista Alegre s/n 15705 Santiago de Compostela. No dorso da fotografía deberá figurar o título da obra e o lema do autor, e aparte, en sobre pechado co título e lema no exterior, achegarase unha folla na que consten o mesmo título e lema, nome e apelidos do autor, dirección, teléfono, email e o documento de cesión de dereitos de imaxe e protección de datos (Anexo I).  Os arquivos informáticos enviaranse por email a comunicacion.museohistorianatural@usc.es, indicando no texto da mensaxe o lema da fotografía.

O prazo de admisión dos traballos, en papel e en dixital, será ata o 31 de maio de 2018 dentro do horario do MHN. Os envíos postais ou por mensaxería admitiranse sempre que a súa data de saída estea dentro deste prazo.

O xurado seleccionará 30 das obras presentadas, coas que se elaborará un catálogo e que se expoñerán, en primeiro lugar no Museo de Historia Natural da USC e posteriormente noutras institucións galegas que o soliciten.

 

PREMIOS

1º premio: 300€

2º premio: 200€

3º premio: 100€

 

Calquera dos premios poderá quedar deserto se, a estimación do xurado, as obras non reúnen calidade suficiente.

O fallo do xurado producirase no mes de xuño de 2018 e darase a coñecer o mesmo mes na web da Asociación
http://www2.usc.es/museohn/museo/amigos.html

A entrega dos premios farase no acto de inauguración da exposición das 30 fotografías seleccionadas.

 

Bases do concurso e Anexo I

Cartel do concurso