IV Concurso de Nadal de relato ilustrado - Asociación de Amigos do MHN

CONCURSO PECHADO

A Asociación de Amigos do Museo de Historia Natural da USC (AAMHN) organiza por cuarto ano un concurso de relatos curtos ilustrados de acordo coas seguintes bases:

Participantes: Haberá dúas modalidades:

 • Participantes individuais, diferenciados por idades en 4 categorías:
  • A- De 5-8 anos
  • B- De 9-13 anos
  • C- De 14 a 17 anos
  • D- De 18 ou máis anos
 • Participantes colectivos, constituídos por grupos de persoas (profesores e alumnos, membros de asociacións culturais, grupos familiares ou de amigos, etc.) que terán un representante maior de idade. Segundo a idade da maioría dos membros do grupo, estableceranse 4 categorías:
  • E- Se a maioría dos membros do grupo teñen de 5-8 anos
  • F- Se a maioría dos membros do grupo teñen de 9-13 anos
  • G- Se a maioría dos membros do grupo teñen de 14 a 17 anos
  • H- Se a maioría dos membros do grupo teñen 18 ou máis anos

Tema: Sobre o tema xenérico “As especies invasoras” os concursantes poderán elixir libremente calquera temática relacionada con esto.

Formato:

 • Participantes individuais, en papel ou dixital (pdf, jpg), ata 4 páxinas
 • Participantes colectivos, en papel ou dixital  (pdf, jpg), tamaño A2

Só por unha cara, incluído texto e ilustracións. O texto poderá estar escrito a man ou en Times New Roman 12 ou outra letra de tamaño similar. As ilustracións, debuxos ou fotografías, deberán ser orixinais.

Prazo de presentación dos traballos: Do 10 de decembro do 2018 ata o 31 de xaneiro de 2019

Lugar e forma de presentación dos traballos:

 • Na recepción do Museo de Historia Natural da USC. Parque de Vista Alegre. 15782 Santiago de Compostela, en sobre pechado. No exterior do sobre deberá constar o nome do participante individual ou o do representante do grupo, categoría do participante (individual ou colectivo e idade), enderezo, telefono e correo electrónico do concursante individual ou do representante do grupo e no interior o traballo, sen nome nin datos identificativos do concursante; no caso de participantes colectivos haberá que presentar ademais, no interior do sobre, noutro sobre pechado un folio cos nomes e idades de todos os membros do grupo.
 • Por correo electrónico no enderezo amhnusc@gmail.com facendo constar en asunto “IV Concurso de Nadal AAMHN”. Enviaranse 2 arquivos separados, no caso dos participantes individuais, un cos datos identificativos do concursante: nome, idade, enderezo, telefono e correo electrónico e noutro arquivo o traballo sen datos identificativos. Do concursante. No caso de participantes colectivos enviaranse 3 arquivos separados, un cos datos do representante do grupo: nome, idade, enderezo, telefono e correo electrónico,  noutro arquivo os nomes e idades de todos os membros do grupo  e no terceiro arquivo o traballo sen datos identificativos dos concursantes.

Xurado: Será designado pola Xunta Directiva da AAMHN e valorará o interese científico e a calidade dos traballos, así como a súa relación co tema do concurso. O xurado poderá deixar deserto o premio nalgunha categoría ou poderá trasladar o premio a outra categoría. O fallo do xurado será inapelable.

Proclamación dos gañadores: A primeira quincena de febreiro de 2019, na web do Museo de Historia Natural da USC (http://www2.usc.es/museohn)

Entrega dos premios: A data e formato do acto de entrega de premios comunicarase aos concursantes despois da data de proclamación dos gañadores. Os gañadores das categorías de participantes individuais terán de premio unha  tablet  e os das categorías de participantes colectivo, unha visita guiada gratuíta ao Museo de Historia Natural. Todos os participantes recibirán un diploma da súa participación no concurso.

 

Como apoio para o concurso recoméndase a visita á exposición temporal do MHN “Vespa velutina: unha invasión imparable”, de entrada libre