Coleccións de xeoloxía

Colección de minerais  (PDF 341 Kb)

Colección de minerais Joaquín Pardo (Parte I, II) (PDF)

Colección de modelos cristalográficos Haüy (PDF)