Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1

 

 

O Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela é un centro con fortes potencialidades educativas e sociais, pois ademais das súas tarefas de investigación e educación formal, centra o seu futuro na divulgación científica, dando resposta ás obrigas que esta universidade ten coa cidadanía.

Información útil

Sabías que...

sabiasque_avispilla

A avespa do castiñeiro, Dryocosmus kuriphilus, chega a toda Galicia
O insecto, chinés en orixe, leva na zona desde 2014, puidendo afectar nun ano a máis da metade da colleita. O control biolóxico da praga do castiñeiro co parasitoide exótico Torymus sinensis, parece, segundo a Xunta de Galicia e outras institucións, o máis doado como medida a curto prazo ante as demandas do sector.

Enlace 1  Enlace 2 Enlace 3