Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1
Imaxe relacionada co eixe 1

 

 

O Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela é un centro con fortes potencialidades educativas e sociais, pois ademais das súas tarefas de investigación e educación formal, centra o seu futuro na divulgación científica, dando resposta ás obrigas que esta universidade ten coa cidadanía.

Información útil

Sabías que...

sabiasque_anfibios

Os anfibios están a extinguirse a un ritmo mil veces máis alto cás tasas naturais. Actualmente máis do 30% das especies mundiais están en perigo de desaparición e diversas especies da fauna galega están seriamente ameazadas. As razóns deste declive son diversas e están relacionadas coa gran sensibilidade dos anfibios aos cambios ambientais.

Anfibios amenazados de Galicia - Revista Quercus

Póster Anuros de la Península Ibérica - José R. Castelló

Póster II Xornadas sobre Conservación da Diversidade Biolóxica